+ 30°C
logo

Informaciono-referalni centar sa čitaonicom

Čitajte. Učite. Stvarajte. Detaljan opis
Address
Dunavska 1, Novi Sad, Srbija
Telefon
021 422 290
Više informacija

Informaciono-referalni centar sa čitaonicom

Odeljenje je namenjeno korisnicima stručne literature za potrebe naučno-istraživačkog rada i učenja, uz dostupnost elektronskih izvora. Korisnicima su na raspolaganju četiri računara za samostalan rad i besplatno pretraživanje interneta, sa vremenskim ograničenjem do dva sata u toku dana. Stručna i tematska pretraživanja za korisnike obavljaju bibliotekari na osnovu dostupnih elektronskih izvora i baza podataka naučnih časopisa iz razlitih oblasti.

Čitaonica raspolaže knjižnim fondom od preko 15.700 knjiga (naučna, naučno-popularna i stručna literatura, enciklopedije, rečnici i leksikoni) i više od 50 naslova stručnih časopisa iz različitih oblasti, kao i prostorom sa 25 mesta namenjenih za učenje, naučno-istraživački rad i upoznavanje sa aktuelnom literaturom, uz mogućnost korišćenja sopstvenih izvora. Pružamo usluge fotokopiranja i skeniranja publikacija iz našeg fonda. Informacije se isporučuju posredstvom elektronske pošte, na disku, fleš memoriji, ili u štampanoj formi.

Korišćenje usluga Odeljenja moguće je uz godišnju članarinu Biblioteke, ili uz posebnu šestomesečnu, tromesečnu i mesečnu članarinu, kojom se stiče i pravo korišćenja fondova Zavičajne zbirke.Recenzije

( 0 )
na osnovu 0 recenzija
Kvalitet
( 0 )
Lokacija
( 0 )
Usluga
( 0 )
Cene
( 0 )
Ambijent
( 0 )

    There are no reviews yet.

Samo ulogovani korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti recenziju.

Время выполнения скрипта: 0.2283 сек.